PIKE, ZTKIG oraz Mediakom za powołaniem sądu do spraw własności intelektualne

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Związek Telewizji Kablowych Izba Gospodarcza oraz Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „Mediakom” podpisały oświadczenie, w którym wyrażają zadowolenie z podjętej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjatywy powołania sądu własności intelektualnej. Korespondencja w tej sprawie wraz z oświadczeniem Izb przekazana została Bogdanowi Zdrojewskiemu – ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.

Do wiadomości korespondencję otrzymali także: Marek Biernacki – minister sprawiedliwości, Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Karol Kościński – dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oświadczenie podpisane zostało przez przedstawicieli Izb podczas zorganizowanego z inicjatywy PIKE w dniu 12 czerwca spotkania konsultacyjnego środowiska operatorów Telekomunikacyjnych. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały, przygotowane na zlecenie PIKE, opinie i analizy profesora Ryszarda Markiewicza oraz dr. Krzysztofa Felchnera w zakresie: wybranych zagadnień związanych z reemisją utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych, faktycznej i prawnej dopuszczalności orzekania zakazu reemisji utworów audiowizualnych oraz orzecznictwa w sprawach z powództwa SFP przeciwko operatorom sieci kablowych. W trakcie spotkania dyskutowano także nad ideą powołania sądu własności intelektualnej, która spotkała się z uznaniem wszystkich przedstawicieli środowiska. Poniżej treść pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz oświadczenie.

 

Treść oświadczenia