Czekając na duże zmiany – podsumowanie 2. WKPT

Główny przekaz płynący z drugiego Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych to widoczne zacieśnienie współpracy między iNET Group, Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej...