Postulaty – Biała Księga

Bariery w działalności małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych zdefiniowane przez Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM....