W Mediakom wiemy, że inwestycje w zasoby ludzkie i nowoczesne rozwiązania stanowią główny czynnik rozwoju biznesu telekomunikacyjnego. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży ICT, proponujemy szereg szkoleń z zakresu obsługi klienta, marketingu, zasobów ludzkich i innych dziedzin, niezbędnych do prawidłowego i nowoczesnego działania przedsiębiorstwa.

 

Jako jedna z nielicznych organizacji realizujemy unikalny w skali kraju cykl szkoleń poświęconych tematyce rozwoju branży ICT w oparciu o najnowsze, proekologiczne rozwiązania. Fundamenty projektu zbudowane zostały na realnych potrzebach szkoleniowych rynku, dając uczestnikom wartość w postaci kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego i ekologicznego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Nie zwlekaj! Dołącz do nas już dziś!

Uczestnictwo w Mediakom to szansa na rozwój dla pracowników firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej – poznaj szczegóły i dołącz do najlepszych!

 

Podnieś kwalifikacje swojej kadry i zwiększ konkurencyjność firmy. Otwórz się na nowe technologie w branży telekomunikacyjnej i przekuj je na sukces Twojego biznesu. Jako członek zrzeszenia skorzystaj z darmowych szkoleń składających się z ponad 40 modułów o kompleksowym programie dopasowanym do potrzeb rynku ICT*.

oferta

Wybierając Mediakom zyskujesz solidnego partnera na rynku telekomunikacyjnym. Członkostwo w zrzeszeniu to nie tylko prestiż, ale również liczne korzyści biznesowe:

 

  • reprezentowanie społeczności pracodawców w komisjach i zespołach problemowych, powoływanych na różnych szczeblach władzy administracji państwowej i samorządowej dla usuwania przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności;
  • opiniowanie założeń oraz projektów ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw celem tworzenia optymalnych warunków rozwoju sektora gospodarczego, w szczególności telekomunikacji i mediów elektronicznych;
  • prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach spornych pomiędzy członkami Organizacji a instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi;
  • organizowanie szkoleń, sympozjów i konferencji; zapewnienie doradztwa biznesowego i prawnego; reprezentacja członków w postępowaniach dotyczących zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w obszarze mediów elektronicznych, w szczególności: reemisji, nadań oraz rozpowszechniania chronionych dóbr w sieciach teleinformatycznych; udzielanie pomocy w nawiązywaniu kooperacji, wymianie usług, kojarzeniu partnerów;
  • współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi;
  • prowadzenie arbitrażu gospodarczego;
  • uczestnictwo w programach na rzecz pozyskiwania środków unijnych.