UKE na konferencji Mediakom 2016

Pod honorowym patronatem Prezesa UKE, na konferencji zorganizowanej przez Zarząd Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, spotkali się przedstawiciele operatorów, dostawców i nadawców programów.

Środowisko branży telekomunikacji w poszukiwaniu efektywnego porozumienia spotyka się by wspólnie debatować o bieżących tematach dotyczące branży. W tym roku były to zmiany w prawie telekomunikacyjnym, sposoby dystrybucji treści telewizyjnych oraz przemiany na rynku telekomunikacyjnym, nowości technologiczne oraz infrastruktura.

Artykuł został przedrukowany ze strony UKE.