Stanowisko ZPMEiT MEDIAKOM w związku z prowadzonym procesem konsultacji dot. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji przedstawia stanowisko w związku z prowadzonym procesem
konsultacji w/w projektu rozporządzenia.


Dokument do pobrania – link