— Stanowisko UKE w sprawie uwag zgłoszonych przez MEDIAKOM

Po warsztatach w Toruniu zgłosiliśmy do UKE uwagi do nowych arkuszy inwentaryzacyjnych, które zaczną obowiązywać od 2019 roku. Naszym zdaniem UKE powinno wprowadzić jedynie dwie kategorie przedsiębiorców telekomunikacyjnych: stacjonarni i mobilni. Obecnie stosowana i proponowana na przyszłość klasyfikacja, w której tworzy się „specjalną” kategorię pod nazwą „operatorzy kablowi”, może prowadzić do tego, że niektórzy przedsiębiorcy mogą pozostawać w szarej strefie sprawozdawczości, a co za tym idzie regulacji UKE.

W załączeniu stanowisko UKE.