Podsumowanie Wiosennej Konferencji Mediakom 2018

Ogółem w konferencji uczestniczyło 125 osób reprezentujących 65 firm, w tym 38 firm operatorów kablowych, 11-cie firm reprezentujących  nadawców, 10 firm dostawców sprzętu oraz 6 podmiotów  pozostałych firm  i  przedstawicieli Urzędów. 

W czasie konferencji przedstawiono 6 prezentacji, kilka z nich połączono  z panelami dyskusyjnymi. W najbliższym dniach zostaną one opublikowane  stronie internetowej w zakładce aktualności.

W ramach WKM 2018 zorganizowano kolejną edycję warsztatów tematycznych z 3-ch ważnych zagadnień prowadzonej przez firmy operatorskie działalności gospodarczej.

„W czasie spotkania przedstawiono kilka prezentacji, a kilka z nich połączono z panelami dyskusyjnymi. Konferencję rozpoczął Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, który w swoim wystąpieniu m.in. zapowiedział nowelizację  ustawy i radiofonii i telewizji i omówił  jej najważniejsze z punktu widzenia operatora kablowego aspekty. Kolejne konferencyjne tematy starały się wskazywać operatorom CATV dzisiejsze możliwości rozwoju ich biznesu np. „Telefonia mobilna jako element oferty operatora lokalnego” lub „Dostęp hurtowy – praktyczny czy tylko teoretyczny wzrost przychodów z sieci?”. Dotyczyły też będących w użyciu na rynku CATV technologii np. „Plusy i minusy GPON-a, kilka lat po wdrożeniu”. Poruszane zagadnienia nieubłaganie krążyły także wokół spraw związanych z odbiorem telewizji np. „Telewizja. Usługa przestarzała czy może całkiem nowa? Najnowsze rozwiązania i trendy”.

Sporo miejsca poświęcono w dyskusjach telewizjom lokalnym, stanowiącym znaczącą część biznesów operatorskich. W ramach WKM 2018 zorganizowano  kolejną edycję warsztatów tematycznych , dotyczących zagadnień ważnych obszarów działalności każdego z operatorów: utrzymania sieci i jakości obsługi klienta. Jak zawsze przy tego typu okazjach, był czas na kuluarową  wymianę doświadczeń oraz  rozmowy i negocjacje z licznie przybyłymi przedstawicieli nadawców i dostawców.

Organizatorzy  serdecznie dziękują  za udział w Wiosennej Konferencji  MEDIAKOM, wszystkim sponsorom, partnerom, uczestnikom i  prelegentom  i zapraszają  na planowaną w drugiej połowie października  Jesienną Konferencję MEDIAKOM. Szczegóły zostaną podane do końca czerwca br.”

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotoralacją z Wiosennej Konferencji Mediakom 2018 – Galeria.