Podsumowanie po Jesiennym Mediakom Meeting

Jesienny Meeting Mediakomu odbył się w uroczym hotelu Barczyzna k.Wrześni. Poza tradycyjnym przedstawieniem bieżących działań zarządu związku, był czas na bezpośrednią wymianę doświadczeń, szkolenia z aktualności prawnych, prezentację najważniejszych wydarzeń branżowych i dyskusję na temat zwiększenia intensywności  współpracy w dziedzinie udostępniania sieci należących do lokalnych operatorów na potrzeby świadczenia usług przez rożnych dostawców.

Przebieg dyskusji na temat współpracy hurtowej opublikowany na portalu Telko.In dostępny jest tu, a treść listu dostępna jest tu.