Pierwsze walne zgromadzenie

Odbyło się w Wiśle dnia 06.03.2011 wybrano władze na 5 letnią kadencję, tj:

Zarząd
Tadeusz Nowakowski – Prezes
Marek Łukaszewski – Wiceprezes
Tadeusz Gromak – członek zarządu

Komisja rewizyjna
Bronisław Dihiel – Przewodniczący
Tadeusz Marczewski – członek
Krzysztof Kacprowicz – członek