— Oświadczenie Zarządu ZPMEiT MEDIAKOM

Prezes UOKiK poinformował dzisiaj (https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17453) o wszczęciu dwóch postępowań antymonopolowych: przeciwko Telewizji Polsat i czterem spółkom z grupy kapitałowej Discovery.

   Związek Pracodawców MEDIAKOM przypomina, że wielokrotnie informował organy administracji państwowej o możliwych naruszeniach prawa, w tym prawa antymonopolowego, które w naszej opinii stosują niektórzy nadawcy programów telewizyjnych. Nasz związek w przeszłości 3-krotnie zawiadamiał UOKiK o możliwych naruszeniach. Apelowaliśmy o  wyeliminowanie tych praktyk stosowanych przez nadawców, które w naszej opinii prowadzą do dyskryminacji operatorów kablowych, a w efekcie konsument, który jest ich klientem, stoi na gorszej pozycji niż np. konsument odbierający programy telewizyjne bezpośrednio z platform satelitarnych.

    Zarząd naszego związku, z zadowoleniem przyjmuje informację Prezesa UOKiK o wszczęciu postępowań antymonopolowych przeciwko dwóch największym w Polsce grupom nadawców telewizyjnych, których programy łącznie skupiają ok. 2/3 polskiej widowni telewizyjnej. Mamy nadzieję, że efektem postępowań będzie unormowanie sytuacji i stworzenie lepszych warunków ochrony konsumentów.

 


 

Oświadczenie do pobrania w wersji PDF.