— Odpowiedzi urzędów w sprawie Postulatów Białej Księgi

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami urzędów w sprawie Postulatów Białej Księgi. Aby zapoznać się z postulatami należy kliknąć tutaj.

  1. Informacja dotycząca przekazania pisma nt. barier w działalności małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych do Prezesa Rady Ministrów, Pani Beaty Szydło z dnia 6 czerwca 2016 – dokument dostępny jest tutaj.
  2. Odpowiedź podpisana z upoważnienia Przewodniczącego KRRiT przez Z-cę Przewodniczącego KRRiT, Pana Witolda Grabosia z dnia 16 czerwca 2016r. – dokument dostępny jest tutaj.
  3. Odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji,  Pani Anny Streżyńskiej z dnia 11 lipca 2016r. – dokument dostępny jest tutaj.
  4. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Radiofonii i Telewizji, Pana Jana Dworaka z dnia 22 lipca 2016 – Dokument dostępny jest tutaj.
  5. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i i Budownictwa (Departament Kolejnictwa), Pana Tomasza Budzyńskiego z dnia 7 września 2016 – dokument dostępny jest tutaj.