— Nowy zarząd ZPMEiT Mediakom

10 kwietnia 2018 odbyło się Walne Zebranie Członków ZPMEiT MEDIAKOM, które wybrało nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję. Skład Zarządu związku nie uległ zmianom, tworzą go: Krzysztof Kacprowicz (Prezes Zarządu), Jerzy Nowicki (Wiceprezes) i Ryszard Młynarczyk (Członek Zarządu), natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Darosław Łakomski, Adrian Olszewski i Adam Przybyłowski Jr.