Mistrzostwa świata w piłce siatkowej tylko dla bogatych

Środowisko operatorów skupione w ZPMEiT MEDIAKOM wyraża zaskoczenie przez tak skonstruowaną i przedstawioną ofertę Telewizji Polsat na retransmisję mistrzostw świata w piłce siatkowej, które odbędą się w tym roku w Polsce.

 

Po pierwsze, Telewizja Polsat oczekuje od operatorów kablowych rejestracji tych programów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, sama nie mając koncesji na nie, co spowoduje, że KRRiT takie wnioski o rejestracje operatorów odrzuci.

 

Po drugie, zgodnie z Ustawą o Radiu i Telewizji, operator chcący reemitować dany program MUSI CO NAJMNIEJ 30 dni przed planowaną reemisją złożyć wniosek o rejestrację. W tym przypadku operatorzy kablowi nie mogą zmieścić się w ustawowym terminie. Zastanawiające jest, że właśnie teraz Polsat taką ofertę składa, kiedy wie, że nie sprostamy 30-dniowemu terminowi. Może to oznaczać, że Polsat celowo przedstawił ofertę w takim terminie, aby uniemożliwić tym operatorom kablowym, którzy jednak przyjmą ofertę, legalną reemisję programów.
I po trzecie, żądana kwota od abonenta telewizji kablowej 92,25 zł (brutto) jest zdumiewająca i absurdalna. Tym bardziej, że Polsat Cyfrowy ogłasza, że wszystkim swoim abonentom (najniższy abonament wynosi ok. 19 zł) dostęp do mistrzostw zapewni bezpłatnie.
Naszym zdaniem jest to przejaw monopolistycznego podejścia dużego nadawcy do operatorów kablowych, z którym środowisko kablowe spotyka się kolejny raz.

 

Oświadczenie