MEDIAKOM, PIKE w obronie operatorów i klientów przed nowelą ustawy o abonamencie RTV – rpkom.pl

Dziś w Sejmie odbyć ma się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji tzw. ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym.

Wczoraj izba zrzeszająca małych operatorów płatnej telewizji MEDIAKOM opublikowała komunikat, w którym informuje, że zasięgnęła porady prawnej, czy operatorzy mogą usunąć programy telewizji publicznej z oferty w związku z trwającą dyskusją na temat nowego sposobu zbierania abonamentu RTV.

Na pytanie „Czy możliwe jest wypowiedzenie umów na reemisję programów TVP, a w dalszej konsekwencji wyłączenie programów tego nadawcy z ofert operatorów telewizji płatnej?” MEDIAKOM otrzymał odpowiedź twierdzącą z zastrzeżeniem, że w stosunku do programów: TVP HD, TVP Info, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP ABC, TVP Rozrywka, TVP Seriale należy zachować tryb wypowiedzenia umów określony w umowach zawieranych pomiędzy TVP SA, a operatorami.

Taką informację organizacja przekazała mediom i zamieściła ją na swojej stronie internetowej.

Trudno jednoznacznie ocenić, jaki wpływ usunięcie programów TVP z oferty płatnych dostawców może mieć na obowiązek (o ile wejdzie on w życie) przekazywania Poczcie Polskiej danych klientów.

MEDIAKOM informuje, że abonenci szukają sposobów na to, aby ich dane nie były podawane.

Od kilku tygodni odbieramy od kolegów-operatorów sygnały, że klienci przychodzą do biur obsługi klientów lub (dzwonią) z pytaniami: „co z moimi danymi osobowymi? Nie dałem upoważnienia do ich przetwarzania!”, „co zrobić , żeby nie płacić abonamentu?”, „czy rezygnacja z programów TVP spowoduje zwolnienie z opłat abonamentowych?”. Ponadto zauważamy listy protestacyjne w internecie, niechęć do przedłużania umów, przepisywanie swoich umów na rzecz starszych członków rodziny, żądanie wycofania oferty TVP z pakietów, itp.. – opisuje Krzysztof Kacprowicz, prezes MEDIAKOMu. – Polak potrafi! – konstatuje.

Wczoraj mieliśmy spotkanie członków związku, na którym byli przedstawiciele ok. 10 operatorów i wszyscy potwierdzili, że opisane powyżej sytuacje, zdarzają się w ich firmach i są coraz częstsze – dodaje w odpowiedzi na nasze pytania o skalę zjawiska.

Źródło: Powyższy tekst został przedrukowany ze strony rpkom.pl. Pełen artykuł dostępny jest tutaj.