Mediakom: Nowa ustawa zagrożeniem dla operatorów. „Nerwowe reakcje abonentów”

Rząd chce, by satelitarni i kablowi operatorzy przekazywali do Poczty Polskiej, dane adresowe klientów, którzy korzystają z usług telewizji płatnej. Nowa ustawa spowoduje odpływ dotychczasowych abonentów do bezpłatnej telewizji naziemnej lub do serwisów VoD – alarmuje Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i telekomunikacji MEDIAKOM.

Na stronie Ministerstwa Kultury ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian ustawy abonamentowej. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, wówczas operatorzy oferujący usługi telewizyjne będą musieli przekazywać do Poczty Polskiej, dane adresowe klientów, którzy korzystają z usług telewizji płatnej. Dzięki temu poczta będzie mogła pobierać abonament na „media narodowe” w wysokości 22,70 zł miesięcznie. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i telekomunikacji MEDIAKOM zlecił analizę projektu i zapowiada, że weźmie udział w społecznych konsultacjach projektu ustawy.

Już dziś MEDIAKOM w wydanym oświadczeniu zwraca uwagę, że w projekcie ustawy znalazły się sformułowania niespotykane dotychczas w polskim prawie: „dostawca usług telewizji płatnej”, „umowa o dostarczanie telewizji płatnej”, ponadto niejasne jest sformułowanie „odbiornik telewizyjny”, ponieważ może wskazywać, że za takowe uznawane będą także smartfony i tablety. Określenia te nie są kompatybilne z definicjami używanymi w Prawie Telekomunikacyjnym i ustawie o radiofonii i telewizji. Inne zaś – takie jak choćby określenie „telewizja płatna” w ogóle nie zostały zdefiniowane pozostawiając pole do interpretacji i nadużyć. Co istotne ustawa nie obejmie tych operatorów platform SMART TV i VoD, którzy mają siedziby poza terytorium Polski. Ustawa obejmie wyłącznie polskich przedsiębiorców zarejestrowanych w KRRiT oraz w UKE.

Dodatkowo brak jest wyraźnych zapisów, wskazujących, że przekazanie danych osobowych nie koliduje z obowiązkiem ochrony danych osobowych, oraz że nie będziemy łamać tajemnicy telekomunikacyjnej. Ze wstępnej analizy wynika, że nowej ustawie nie będą podlegać dostawcy usług telewizyjnych typu OTT i VoD, zagraniczni operatorzy wykorzystujący płatne platformy IP TV oraz krajowi nadawcy tzw. usług audiowizualnych, którzy wraz operatorami bezpłatnych platform DVB-T kontrolują dzisiaj co najmniej 30% rynku reemisji telewizyjnej. Dojść może do paradoksu, w którym ok. 2 mln legalnych odbiorców serwisu VoD utworzonego przez Telewizję Polską SA, nie będzie musiało płacić abonamentu, jeśli będzie korzystać z tego serwisu np. za pomocą telewizorów posiadających funkcję SMART TV.

MEDIAKOM zwraca uwagę, że już teraz obserwowane są nerwowe reakcje niektórych abonentów. Operatorzy obawiają się, że nowa ustawa spowoduje odpływ dotychczasowych abonentów do bezpłatnej telewizji naziemnej lub do serwisów VoD, zwłaszcza do tych, które są zarejestrowane poza terytorium Polski. „W ocenie skutków regulacji zamieszczonej na stronie MKiDN czytamy, że wnioskodawcy przewidują zerowy wpływ na sektor finansów publicznych oraz brak wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość. Tymczasem w przypadku rezygnacji np.15% abonentów telewizji płatnych i przejściu tej grupy klientów do płatnych platform SMART TV lub serwisów VoD, które są w ogromnej większości umiejscowione poza terytorium Polski, skarb Państwa rocznie straci co najmniej 145 mln* rocznie z tytułu mniejszego poboru podatków. Straci na tym także kultura polska (ok. 30 mln zł rocznie), ponieważ obecnie telewizje płatne płacą łącznie ok. 6% przychodu (!) z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz wpłat na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Trudne do oszacowania są straty z powodu zmniejszenia zatrudnienia w polskich firmach” – napisano w oświadczeniu MEDIAKOM.

Artykuł został przedrukowany ze strony media2.pl.