Mediakom krytykuje projekt ustawy abonamentowej

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, skupiający głównie operatorów kablowych, obawia się, że nowa ustawa abonamentowa spowoduje odpływ dotychczasowych abonentów do bezpłatnej telewizji naziemnej lub do serwisów VoD.

Projekt nowelizacji ustawy abonamentowej zakłada, że dostawcy usług płatnej telewizji będą odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników i przekazywać je Poczcie Polskiej. Ta miałaby przy tym prawo żądać dostępu do informacji o klientach korzystających z usług telewizyjnych.

Mediakom w swoim stanowisku zwraca uwagę, że w projekcie znalazły się sformułowania niespotykane dotychczas w polskim prawie: ”dostawca usług telewizji płatnej”, ”umowa o dostarczanie telewizji płatnej”. Zdaniem związku niejasne jest również sformułowanie ”odbiornik telewizyjny”, ponieważ może wskazywać, że za takowe uznawane będą także smartfony i tablety.

”Określenia te nie są kompatybilne z definicjami używanymi w prawie telekomunikacyjnym i ustawie o radiofonii i telewizji. Inne zaś – takie jak choćby określenie telewizja płatna w ogóle nie zostały zdefiniowane pozostawiając pole do interpretacji i nadużyć” – stwierdziła organizacja.

Związek napisał też, że ustawa nie obejmie tych operatorów platform Smart TV i VoD, którzy mają siedziby poza terytorium Polski, a tylko polskich przedsiębiorców zarejestrowanych w KRRiT oraz w UKE. ”Ze wstępnej analizy wynika, że nowej ustawie nie będą podlegać dostawcy usług telewizyjnych typu OTT i VoD, zagraniczni operatorzy wykorzystujący płatne platformy IP TV oraz krajowi nadawcy tzw. usług audiowizualnych, którzy wraz operatorami bezpłatnych platform DVB-T kontrolują dzisiaj co najmniej 30 procent rynku reemisji telewizyjnej” – zauważa Mediakom.

Mediakom obawia się, że z powodu ustawy operatorzy mogą tracić klientów. ”Obawiamy się, że nowa ustawa spowoduje odpływ dotychczasowych abonentów do bezpłatnej telewizji naziemnej lub do serwisów VoD, zwłaszcza do tych, które są zarejestrowane poza terytorium Polski” – czytamy w stanowisku.

Według wyliczeń Mediakomu w przypadku rezygnacji np. 15 proc. abonentów telewizji płatnych i przejściu tej grupy klientów do płatnych platform Smart TV lub serwisów VoD, Skarb Państwa straci co najmniej 145 mln zł rocznie z tytułu mniejszego poboru podatków.

Artykuł został przedrukowany ze strony Press.pl.