Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 października (poniedziałek) odbędzie się pierwsze posiedzenie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Filmowców Polskich i ZAiKS o zatwierdzenia tabel wynagrodzeń dotyczących operatorów kablowych.

 

Najpóźniej do piątku (tj.21 października br.) możecie Państwo złożyć wniosek do MEDIAKOM o reprezentację Państwa w postępowaniach przez Komisją Prawa Autorskiego. Po tym terminie Państwa głos nie będzie brany pod uwagę przez Komisję. Brak takiego wniosku będzie oznaczać, że – z punktu widzenia postępowania przed zespołem orzekającym Komisji – operator akceptuje tabele wynagrodzeń przedłożone przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Jednocześnie informuję, że na dzień dzisiejszy 20 operatorów złożyło do MEDIAKOM wnioski.

Kierujemy zatem apel do operatorów, aby nie pozbawiali siebie i innych jedynej prawnej możliwości obrony przed wygórowanymi roszczeniami organizacji zbiorowego zarządzania.

W załączeniu stosowne dokumenty. Prosimy o ich podpisania i niezwłoczne przesłanie skanu lub faksem oraz pocztą na poniższe adresy:

e-mail: biuro@mediakom.org.pl
faks 587389704
adres: 84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 3