Budowa szerokopasmowych sieci dostępowych na terenach o rozproszonej zabudowie.

W dniach 22-23 października 2013, w ośrodku Promenada Country w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim (30 km od centrum Warszawy), Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom organizuje konferencję kierowaną do małych i średnich operatorów kablowych oraz samorządów budujących sieci szerokopasmowe. 

 

Temat przewodni to Budowa szerokopasmowych sieci dostępowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy operatorami kablowymi, którzy budują lub planują budować sieci na obszarach poza blokowiskami. Wstępna propozycja agendy przedstawia się następująco:

 

Wtorek 22.10.2013: 
10.30 recepcja uczestników
11.30 prezentacja mec. Anny Gąseckiej „ Zmiany w prawie telekomunikacyjnym i specustawie dotyczące dostępu do nieruchomości oraz regulacje dotyczące służebności przesyłu i opłat za pasy drogowe.”
ok.12.30 przerwa kawowa
12.50 panel dyskusyjny z udziałem mec. Gąseckiej, przedstawicieli operatorów kablowych oraz przedstawicieli UKE (Joanna Sikorska) i MAiC – na temat zmian w prawie omówionych przez mec. Gąsecką oraz dalszych projektowanych zmian.
14.00 obiad
15.30 panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń pomiędzy operatorami.

Zaprezentujemy 3-4 case-studies. Wstępnie uzgodniony jest udział operatorów AstaNet (Wielkopolska), GawexMedia (Pomorze), EltronikMedia (Brodnica), TVK Hajnówka (Podlasie), którzy wybudowali już po kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów sieci dostępowych w technologii NGA na obszarach domków jednorodzinnych i wiosek. Głównym założeniem panelu jest prezentacja zarówno pozytywnych jak i negatywnych doświadczeń z budowy i eksploatacji sieci na terenach domków jednorodzinnych i w wioskach.

19.00 kolacja połączona z wieczorem integracyjnym

 

Środa (23.10.2013) – prezentacje dostawców sprzętu
10.00 prezentacja firma/dostawca 1
11.00 prezentacja firma/dostawca 2
12.00 przerwa kawowa
12.30 prezentacja firma/dostawca 3
13.30 prezentacja firma/dostawca 4
14.30 zakończenie konferencji i obiad