Ważne terminy rozliczeń

wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie...

Ważne terminy rozliczeń

wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na...

Ważne terminy rozliczeń

wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 wpłata podatku akcyzowego za październik 2017...

Ważne terminy rozliczeń

złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

Ważne terminy rozliczeń

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2017 r. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2017 r....

Ważne terminy rozliczeń

wpłata składek ZUS za listopad 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad...

Ważne terminy rozliczeń

wpłata składek ZUS za listopad 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie...

Ważne terminy rozliczeń

wpłata za listopad 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy wpłata za listopad 2017 r. miesięcznej zaliczki na...

Ważne terminy rozliczeń

wpłata podatku VAT za listopad 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 wpłata podatku akcyzowego za listopad 2017...