Wykreślenie programów rosyjskich z rejestru programów rozprowadzanych

Szanowni Państwo,

Ponieważ powtarzają się pytania dotyczące skutków wykreślenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji programów nadawców rosyjskich z rejestru programów rozprowadzanych wyjaśniam, że rozprowadzanie programów niewpisanych do rejestru narusza prawo i może skutkować odpowiedzialnością karną. Warunkiem zgodnego z prawem rozprowadzania programu jest uprzednie uzyskanie wpisu do rejestru. KRRiTV ma jednak, w niektórych wypadkach, w szczególności naruszania przez nie prawa, uprawnienie do wykreślenia programów z tego rejestru z urzędu. Z prawa tego skorzystała KRRiTV aktualnie w stosunku do programów rosyjskich.

Rozprowadzanie programów bez wpisu do rejestru jest karalne – zgodnie z art. 52 ustawy o radiofonii i telewizji kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem KRRiTV na:
https://www.gov.pl/web/krrit/rosyjskie-programy-wykreslone-z-rejestru-programow-rozprowadzanych/