Ważne terminy rozliczeń

  • wpłata składek ZUS za kwiecień 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2015 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za kwiecień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług