Ważne informacje z zakresu prawa telekomunikacyjnego

Wszystkich operatorów informujemy o opublikowaniu ważnych informacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Poniżej znajduje się lista poruszanych tematów:

  1. Harmonogram zbierania danych przez UKE.
  2. Maksymalny okres trwania pierwszej umowy.
  3. Kontrole UKE.
  4. Tezy forum prawa autorskiego.
  5. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych.
  6. Komentarz Pani mec. Anny Gąseckiej do Poradnika dla konsumentów dot. jakości usług.
  7. Zmiany w prawie: tryb reklamacji, umowy zawierane poza lokalem, kary umowne.
  8. Nowy wzór formularzy do przekazywania informacji do UKE wraz z komentarzem Pani mec. Anny Gąseckiej.
  9. Informacje na temat sprawozdań do UKE.

 

Powyższe materiały dostępne są wyłącznie dla członków Mediakom. Aby zapoznać się z artykułami należy zalogować się na podstronie Dla Operatorów, po czym przejść do działu Repozytorium.