Warsztaty UKE – agenda

Zachęcamy do zapoznania się z agendą warsztatów dot.  rekomendowanych warunków zapewnienia hurtowego dostępu do sieci zrealizowanych w ramach II-go naboru w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa organizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Spotkanie odbędzie się 25 lipca br. o godz. 10.00 w budynku YAWA 21, ul. Kasprzaka 2/8 sala 37 (wejście róg ul. Kasprzaka i Karolkowej). Podczas najbliższego spotkania zostaną omówione wybrane kwestie zapewnienia dostępu hurtowego.

Agenda dostępna jest tutaj.