Walne Zebranie Członków ZPMEiT Mediakom

Zarząd Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Mediakom zwołał na dzien 8 stycznia 2014 o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków ZPMEiT Mediakom, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Szkoleniowego Instytutu Rozwoju Biznesu w Serocku.