Walne Zebranie Członków Mediakom

W dniu 17 marca 2013 roku, w Serocku, odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „Mediakom”. W obradach uczestniczyło 22 członków Związku. Jednym z głównych punktów Zebrania był wybór Zarządu, do którego w wyniku głosowania zostali wybrani: Tadeusz Gromak, Krzysztof Kacprowicz, Jerzy Nowicki. Dzień później odbyło się zebranie Zarządu, w trakcie którego dokonano powierzenia funkcji. Prezesem Zarządu na nową kadencję został Krzysztof Kacprowicz, Wiceprezesem Jerzy Nowicki. Dziękujemy wszystkim członkom za liczne przybycie i uczestnictwo w Walnym Zebraniu.