UWAGI W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA CYFRYZACJI

Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne.


Dokument do pobrania – link