TVP SA odmawia prawa do reemisji programu TVP 4K

Zarząd ZPMEiT Mediakom w związku z otrzymywaniem informacji od członków o fakcie odmawiania przez TVP SA prawa do reemisji programu TVP 4K, zwrócił się w dniu 22 maja 2018 z oficjalnym wnioskiem do TVP o podanie warunków reemisji tego programu. Niestety , do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ponieważ kolejni operatorzy potwierdzają fakt odmawiania przez TVP prawa do reemisji, to Zarząd MEDIAKOM postanowił zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych z wnioskiem o ocenę działania TVP SA.

Z treścią pism do KRRiT oraz do RMN można zapoznać się tutaj: