Stanowisko w konsultacjach projektu narodowego programu szczepień – aktualizacja

W odpowiedzi na zaproszenie do zajęcia stanowiska w konsultacjach projektu narodowej strategii szczepień Związk Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, jako organizacja zrzeszającej małych i średnich dostawców usług telekomunikacyjnych, wnosi o rozszerzenie listy grup zawodowych objętych szczepieniami. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Link do dokumentu – do pobrania.