droga

Stanowisko Mediakomu w sprawie podatków lokalnych i pasów dróg

Na posiedzeniu grup roboczych Memorandum, które odbyło się 3 lutego 2014, dyskutowano na temat wpływu podatków i opłat lokalnych na koszt budowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej, ze szczególny naciskiem na koszty linii kablowych.

W Repozytorium znajduje się dokument opisujący stanowisko Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom w tej sprawie.