S4Tech podsumowuje projekt „Zielony” rozwój MŚP branży ICT

Universalna Akademia Mediakom – ponad 120 zrealizowanych szkoleń, 44 przedsiębiorstwa oraz ponad 500 uczestników – Akademia organizowana przez opolską spółkę Solutions For Technology przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – Mediakom oraz Universal Networks International dobiegła końca. 

Universalna Akademia Mediakom rozpoczęła się podczas ubiegłorocznej edycji Forum Operatorów Telekomunikacyjnych w Serocku i trwała do czerwca bieżącego roku. Głównym celem projektu było podwyższenie kompetencji pracowników i zwiększenie konkurencyjności MMŚP branży ICT poprzez wdrożenie proekologicznych rozwiązań.

Duże zainteresowanie branży telekomunikacyjnej

W szkoleniach wzięli udział zarówno kadra menadżerska, jak i pracownicy niższego szczebla – instalatorzy, pracownicy techniczni, pracownicy biur obsługi klienta czy osoby odpowiedzialne za księgowość w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym oraz właściciele. Szkolenia miały charakter ogólnopolski i odbyły się m.in. w Krakowie, Łodzi, okolicach Poznania, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy i kilku innych miastach polski.

Koncentrując się na zapewnieniu uczestnikom najwyższych standardów w zakresie szkoleń, opracowaliśmy wspólnie z firmą Solutions For Technology Sp. z o.o. cykl ponad 40 modułów tematycznych. Uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej (zarówno do pracowników biur, jak i specjalistów technicznych), zarządzaniem zespołem oraz czasem, treściami marketingowymi oraz inne szkolenia rozwijające i wzmacniające kompetencje służb stykających się z klientem w zakresie sprzedaży i obsługi. Ponadto przygotowano wiele szkoleń skierowanych do działów technicznych, m. im.: szkolenia praktyczne z technik światłowodowych oraz warsztaty w zakresie platformy PON, wykłady dotyczące utrzymania sieci HFC, planowania i budowy sieci telekomunikacyjnych, technologie w sieciach IP, w tym m.in. szkolenia dla początkujących i zaawansowanych w zakresie projektowania i utrzymania sieci IP, takie jak Akademia Cisco. Ponadto w ramach Universalnej Akademii Mediakom zrealizowany zostanie cykl szkoleń poświęcony rozwojowi kompetencji managerów, zarządów i właścicieli firm operatorskich pod nazwą “Akademia Lidera”.

akademia_mediakom_spotkanie

Uczestnicy projektu „Zielony” rozwój MŚP branży ICT

O popularności Universalnej Akademii Mediakom świadczy dużo wyższa frekwencja niż zakładano – aż 180%! Cieszymy się, że członkowie Mediakom są tak otwarci na rozwój oraz doskonalenie. W tym miejscu pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Akademii.

 

 logoueparpkl