Relacja z Jesiennej Konfernecji Mediakom 2018

Jesienna Konferencja MEDIAKOM odbyła się od 16 do 18 października w hotelu Bulwar W Toruniu, Jednak część uczestników już przed konferencją spotkała się w Bydgoszczy na Factory Tour.

Dzięki zaproszeniu otrzymanemu od firmy BKT Elektronik mogliśmy zapoznać się z taśmami produkcyjnymi jednego z największych zakładów produkcyjnych  branży telko w Polsce  Tego samego dnia już po przejedzie do Torunia, członkowie Mediakom spotkali się w zamkniętym gronie, aby przedyskutować najważniejsze problemy środowiska operatorów.

Joanna Antczak

Joanna Antczak

Właściwa część konferencyjna rozpoczęła się od prezentacji Joanny Antczak,  Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz UKE, która zaprezentowała aktualny stan infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce na podstawie wyników inwentaryzacji za 2017 rok.

Anna Gąsecka omówiła opublikowaną niedawno przez Prezesa UKE decyzję zatwierdzającą oferty dostępu do kanalizacji i infrastruktury budynkowej siedmiu największych polskich operatorów stacjonarnych.

Po prezentacji firmy BKT Elektronik, sponsora głównego konferencji, którą przedstawił Bartosz Wróbel, odbył się panel dyskusyjny z udziałem szefów izb i organizacji branżowych: Jerzego Straszewskiego (PIKE), Karola Skupnia (KIKE), Jacka Kosiorka (PIRC) i Krzysztofa Kacprowicza (MEDIAKOM). Panel prowadzony był przez red. Łukasza Deca (Telko.In) i poświęcony był omówieniu najważniejszych wydarzeń rynku stacjonarnej telekomunikacji w ciągu ostatniego roku.

Panel dyskusyjny z udziałem szefów izb i organizacji branżowych

Panel dyskusyjny z udziałem szefów izb i organizacji branżowych

Więcej o dyskusji panelowej (link: https://www.telko.in/gigabitowe-oferty-budza-emocje). Kolejna prezentacja, którą przedstawił Mateusz Wykręt z firmy Comfortel, poświęcona była narzędziom do ewidencji i paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych.

Mateusz Wykręt z firmy Comfortel

Mateusz Wykręt z firmy Comfortel

Druga część dnia poświęcona była aspektom prawnym. Mec. Anna Gąsecka omówiła ostatnie najważniejsze zmiany prawa  dotyczące operatorów telko, a po niej mec. Karolina Kołakowska poprowadziła panel dyskusyjny z udziałem Jarosława Bienieckiego (GawexMedia), Piotra  Mostka  (Macrosat) i  Michał Boruszewskiego (Asta-Net),  w którym uczestnicy omówili przebieg procesów związanych z wdrożeniem dyrektywy RODO w ich firmach .

Dzień zakończył się dwoma prezentacjami praktyków: Piotr Mostek omówił aspekty i wnioski  z operacji wyłączenia sygnału analogowej telewizji  w sieci tv kablowej Macrosat , a Adam Przybyłowski  (Telkab) przedstawił narzędzie do analizowania oglądalności programów telewizyjnych w sieci tvk.

Drugi dzień poświęcony był na warsztaty. Jedna część poświęcona była pracy nad aktualizacją umów i regulaminów abonenckich i prowadzona była przez mec. mec. Anną Gąsecką i Karolinę Kołakowską z kancelarii BNAdwokaci.  Jednocześnie w innej sali inżynierowie i technicy brali udział w warsztatach  technicznych, w których najpierw o perspektywach rozwoju  systemu DOCSIS opowiedzieli Dariusz Łukowski i Norbert Pogrzeba, inżynierowie firmy KLONEX VCS, a później  przedstawiciel  BKT Elektronik opowiadał o dobrych  praktykach, zniekształceniach sygnału i metodach pomiarowych w optycznych sieciach budynkowych. Ostatnim aktem konferencji były warsztaty prowadzone przez przedstawicieli UKE. Na początku Paweł  Milewski (Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych, Departament Strategii i Analiz) zapoznał zebranych z możliwościami jakie dają ogólnodostępne portale wiedzy o infrastrukturze telekomunikacyjnej. W drugiej części warsztatów panie Dorota Oniszczuk ( Naczelnik, Wydział Analiz Telekomunikacyjnych, Departament Strategii i Analiz) i Dorotę Wilkowska (Główny Specjalista, Wydział Analiz Telekomunikacyjnych, Departament Strategii i Analiz), przedstawiły najważniejsze nowości  corocznej sprawozdawczości operatorskiej  i zapoznały słuchaczy z nowymi  arkuszami  elektronicznymi, które od przyszłego roku zastąpią dokumenty papierowe.

Warsztaty  techniczne

Jak zwykle podczas konferencji MEDIAKOM, był czas na rozmowy kuluarowe, w których operatorzy mogli spotkać się z licznie przybyłymi na konferencję przedstawicielami środowiska dostawców i nadawców telewizyjnych. Pogoda dopisywała, więc była także możliwość spaceru po uroczym gotyckim centrum Torunia, które było o krok o hotelu Bulwar, w którym odbywało się wydarzenie. Organizator konferencji, którym był zarząd Związku Pracodawców MEDAIKOM, dziękują wszystkim uczestnikom, sponsorom i  patronom za przybycie do Torunia i aktywny udział.