Relacja z FORTEL 2015 w mediach

Konferencja FORTEL 2015 – VI Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych dobiegła końca. W tegorocznej imprezie udział wzięło 50 operatorów telekomunikacyjnych z całej Polski i wiele mediów branżowych, co świadczy o wysokiej randze tego wydarzenia.

Temat konferencji przewijał się również w branżowych, ogólnopolskich mediach elektronicznych m.in. w portalu Polska Szerokopasmowa i Twój Internet.