Praktyczne aspekty zmian w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z prawa Unii Europejskiej (RODO) – realcja ze szkolenia

W dniu  22 listopada 2017 r. w Warszawie  odbyło się szkolenie nt. „PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ (RODO)”. Szkolenie zorganizowane przez Zarząd Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom w ramach statutowej działalności.

Celem szkolenia było zapoznanie  pracowników firm operatorskich mających styczność z danymi osobowymi z aktualnym prawem dotyczącym tego zagadnienia pod kątem  praktycznego  zastosowania  nowelizacji  ustawy z omawianego obszaru. Dostosowanie dotąd obowiązującego ustawodawstwa do wymogów UE wymusiło   orzeczenie  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws.  krajowych regulacji prawnych wprowadzających masowy obowiązek zatrzymania danych. Zatem  dotyczy wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.

W szkoleniu wzięło udział 16 osób z 9 firm operatorskich.

Szkolenie prowadziła Adwokat Karolina Kołakowska z kancelarii prawnej Brzezińska Narolski Adwokaci spółka partnerska z Łodzi. Prezentacja dostępna w załączeniu

Szkolenie przebiegło wg następującego programu:

CZĘŚĆ I

PRZEGLĄD  OBOWIĄZKÓW  ADMINISTRATORA  DANYCH  OSOBOWYCH  W  ŚWIETLE  NOWYCH PRZEPISÓW  PRAWA

 • Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych – jak go rozumieć, zakres stosowania, oceny i egzekwowania;
 • Przykłady środków zapewniających odpowiedni poziom zabezpieczenia;
 • Ocena ryzyka przetwarzania danych;
 • Obowiązki informacyjne;
 • Jak wykazać zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych?
 • Obowiązki szczególnych kategorii administratorów danych osobowych.

CZĘŚĆ II

PORÓWNANIE  DOTYCHCZASOWYCH  WYMOGÓW  W  ZAKRESIE  OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH Z  NOWYMI  WARUNKAMI – JAK  DOSTOSOWAĆ  DO  NICH  DZIAŁALNOŚĆ

 • Praktyczne aspekty różnic między dotychczas obowiązującymi przepisami a przepisami RODO;
 • Analiza przypadku: dostosowanie dotychczasowej dokumentacji ochrony danych osobowych do nowych wymogów;

CZĘŚĆ III

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  NIEZGODNE  Z  PRAWEM  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH

 • Jakie uchybienia administratorów danych osobowych dotychczas wskazywał GIODO?
 • Analiza przypadku: naruszenie zasad ochrony danych osobowych, jako podstawa roszczeń cywilnych;
 • Środki administracyjne, cywilne i karne za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

 

Link do artykułu dotyczącego  obowiązków wynikających z wdrażanej nowelizacji: https://odoserwis.pl/a/1084/wazny-wyrok-w-sprawie-retencji-danych

 


Załączniki dostępne w repozytorium w zakładce Prezentacje lub do bezpośredniego pobrania pod poniższym linkiem:

Aby uzyskać dostęp do tych obszarów witryny zaloguj się do systemu Mediakom. Zaloguj się