Poradnik dla zarządców dróg do pobrania

Informujemy, że w strefie dla operatorów znajduje się dokument do pobrania nt. Budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w prasie drogowym. Jego celem jest przybliżenie problematyki lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w pasie drogowym, w szczególności uwarunkowań prawnych lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, kanalizacji kablowej i kanałów technologicznych zarówno w terenie zabudowy jak i poza terenem zabudowy.

W poradniku znajdują się również rekomendacje dobrych praktyk obliczania opłat za udostępnianie kanałów technologicznych. Warto podkreślić, że poradnik uwzględnia nowy stan prawny związany z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Poradnik został objęty honorowym patronatem p. Marii Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Poradnik dostępny jest w Repozytorium w zakładce „Pozostałe„.