Pismo ZPMEiT Mediakom dotyczący warunków reemisji w sieciach kablowych programu TVP 4K

Operatorzy kablowi zwracają się do Zarządu TVP S.A. o udostępnienie wszystkim Polakom możliwości obejrzenia na równych zasadach rozpoczynających się już niebawem mistrzostw UEFA EURO 2020.

Publiczna telewizja, która nabyła prawa do emisji jednej z ważniejszych dla wielbicieli piłki nożnej imprezy sportowej, jaką są mistrzostwa UEFA EURO 2020 żąda od części odbiorców telewizji  zapłaty ze jej obejrzenie.

Z uwagi na niezrozumiałe zasady dystrybucji kanału TVP4K i tym samym pokrzywdzenie części Polaków, operatorzy kablowi zrzeszeni w Związku Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM wystosowali list do Zarządu TVP S.A. o zmianę zasad dystrybucji nadań z imprezy w sposób gwarantujący wszystkim Polakom równy do nich dostęp.

Ponieważ Zarząd ZPMEiT MEDIAKOM do chwili wysłania niniejszego komunikatu nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony TVP, dlatego zdecydował o upublicznieniu treści listu licząc, że dotrze on tą drogą do osób odpowiedzialnych w TVP S.A. za podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Jest jeszcze czas na zmianę decyzji ze strony TVP i danie wszystkim Polakom możliwości cieszenia się z obejrzenia tak znaczącej imprezy sportowej, zwłaszcza w czasach kryzysu, który dotknął wszystkich z nas.


Dokument do pobrania – link