Pismo do Prezesa UKE w sprawie wydłużenia terminów sprawozdawczości

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem skierowanym do Prezesa UKE, Pana Mariana Cichego dot. wydłużenia terminu na złożenie sprawozdań SIIS, formularzy związanych z art.7 PT i zgłoszenia danych do PIT.

Pismo dostępne jest tutaj.