— Pilny komunikat dotyczący zmiany adresu siedziby ZPMEiT Mediakom

Szanowni Państwo,

Niniejszym wszystkich informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. Związek Mediakom  zmienił  adres siedziby.

Obecny adres organizacji to:

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

W związku z tym nieaktualnym staje się dotychczas obowiązujący adres:

Wspólna 50A lok 35
00-514 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane Związku Mediakom, takie jak nazwa, numer NIP, KRS, REGON oraz numery konta bankowego pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w Państwa rejestrach, bazach danych i wszelkich innych zestawieniach oraz o uwzględnienie nowego adresu we wszystkich dokumentach i korespondencji kierowanej do naszego Związku.

W przekonaniu, że wprowadzenie ww. zmian podyktowanych okolicznościami zewnętrznymi nie będzie dla Państwa dużym utrudnieniem.