— Pierwsza odsłona nowej formuły spotkań – Mediakom Meeting 2019

Pierwsza odsłona nowej formuły spotkań operatorów zrzeszonych w naszym Związku jest już przerobionym doświadczeniem.

Mediakom Meeting 2019 gościł 25 firm. W Z-hotelu w Otwocku pod Warszawą zebrali się operatorzy, przedstawiciele nadawców i dostawców sprzętu.

Na wewnętrznym spotkaniu operatorzy żywo dyskutowali aktualną sytuację w branży. Efektem dogłębnej analizy głównych trendów widocznych w pracach realizowanych przez Zarząd i grupy robocze jest „Plan działania związku na 2019 rok”.