— Oświadczenie zarządu ZPMEiT Mediakom

Do wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w ZPMEiT Mediakom, oraz całego środowiska polskich firm telekomunikacyjnych.

 

W ubiegły piątek w godzinach późno popołudniowych większość naszych członków otrzymała propozycję od grupy Polsat na zawarcie nowej umowy na reemisję nadawanych przez nią kanałów.

 

Nowa propozycja to podwyżka opłaty za pakiet kanałów o ponad 100% w stosunku do obecnej oraz znaczące ograniczenie swobody przez operatorów kształtowania ofert dla konsumentów.

 

Nowa oferta Polsatu jest dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, bo choć od dawna wiadome było, że zmiana warunków jest przez Polsat planowana to jej wysokość oraz pozostałe ograniczenia wywołały lawinę emocji wśród wszystkich małych i średnich przedsiębiorców.

 

Nie dziwi nas ta nerwowość bowiem wiemy, że nowa propozycja musi wpłynąć w większości na konieczność zmiany warunków handlowych dla naszych klientów. Zrodzi to ogromne koszty związane z wypełnieniem prawnych obowiązków wobec konsumentów wynikających z takiej sytuacji. Największym zagrożeniem dla nas jest to, że w związku ze złożeniem nowej oferty dla konsumentów musimy się liczyć, że cześć z nich nie zaakceptuje nowych warunków i zgodnie z prawem będzie mogła zrezygnować z naszych usług.

 

Dla wielu małych przedsiębiorstw może to oznaczać ogromne straty finansowe w tym roku i rzutować na sprzedaż w następnych latach.

 

Jest to na tyle groźna sytuacja, że jako zarząd organizacji nie możemy przejść obok zaistniałej sytuacji bezczynnie, bowiem naszym celem jest ochrona bytu firm zrzeszonych w związku. Dlatego informujemy, że podjęliśmy wstępne działania w tej sprawie. W chwili obecnej wspólnie z kancelarią prawną dokonujemy oceny czy nie zachodzi okoliczność naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli uznamy, że warunki zawarte w ofercie wyczerpują przesłanki do takiego zarzutu wtedy podejmiemy działania w celu powiadomienia o tym fakcie odpowiednich instytucji państwowych odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w tym zakresie.

 

O kolejnych działaniach będziemy informować w następnych komunikatach.

ZARZĄD ZPMEIT MEDIAKOM