Oświadczenie Mediakom w sprawie noweli ustawy abonamentowej

7 marca 2017  na stronie Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Kulturowego http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/abonament-rtv-ndash-bedzie-prosciej-i-skuteczniej-7182.php, ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian ustawy abonamentowej. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, wówczas operatorzy telekomunikacyjni oferujący usługi telewizyjne będą musieli przekazywać do Poczty Polskiej, dane adresowe klientów, którzy korzystają z usług telewizji płatnej.

Ponieważ projekt budzi ogromne kontrowersje, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i telekomunikacji MEDIAKOM zlecił analizę projektu i z pewnością zgłosimy nasze uwagi do projektu ustawy.

W projekcie ustawy znalazły się sformułowania niespotykane dotychczas w polskim prawie: „dostawca usług telewizji płatnej”, „umowa o dostarczanie telewizji płatnej”, ponadto niejasne jest sformułowanie „odbiornik telewizyjny”, ponieważ może wskazywać, że za takowe uznawane będą także smartfony i tablety. Określenia te nie są kompatybilne z definicjami używanymi w Prawie Telekomunikacyjnym i ustawie o radiofonii i telewizji. Inne zaś – takie jak choćby określenie „telewizja płatna” w ogóle nie zostały zdefiniowane pozostawiając pole do interpretacji i nadużyć. Co istotne ustawa nie obejmie tych operatorów platform SMART TV i VoD, którzy mają siedziby poza terytorium Polski. Ustawa obejmie wyłącznie polskich przedsiębiorców zarejestrowanych w KRRiT oraz w UKE.

Dodatkowo brak jest wyraźnych zapisów, wskazujących, że przekazanie danych osobowych nie koliduje z obowiązkiem ochrony danych osobowych, oraz że nie będziemy łamać tajemnicy telekomunikacyjnej. Ze wstępnej analizy wynika, że nowej ustawie nie będą podlegać dostawcy usług telewizyjnych typu OTT i VoD, zagraniczni operatorzy  wykorzystujący płatne platformy IP TV oraz krajowi nadawcy tzw. usług audiowizualnych, którzy wraz operatorami bezpłatnych platform DVB-T kontrolują dzisiaj co najmniej 30% rynku reemisji telewizyjnej. Dojść może do paradoksu, w którym ok. 2 mln legalnych odbiorców serwisu VoD utworzonego przez Telewizję Polską SA, nie będzie musiało płacić abonamentu, jeśli będzie korzystać z tego serwisu np. za pomocą telewizorów posiadających funkcję SMART TV.

Już teraz obserwujemy nerwowe reakcje niektórych abonentów. Obawiamy się, że nowa ustawa spowoduje odpływ dotychczasowych abonentów do bezpłatnej telewizji naziemnej lub do serwisów VoD, zwłaszcza do tych, które są zarejestrowane poza terytorium Polski. W ocenie skutków regulacji zamieszczonej na stronie MKiDN czytamy, że wnioskodawcy przewidują zerowy wpływ na sektor finansów publicznych oraz brak wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość. Tymczasem w przypadku rezygnacji np.15% abonentów telewizji płatnych i przejściu tej grupy klientów do płatnych platform SMART TV lub serwisów VoD, które są w ogromnej większości umiejscowione poza terytorium Polski, skarb Państwa rocznie straci co najmniej 145 mln* rocznie z tytułu mniejszego poboru podatków. Straci na tym także kultura polska (ok. 30 mln zł rocznie), ponieważ obecnie telewizje płatne płacą łącznie ok. 6% przychodu (!) z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz wpłat na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Trudne do oszacowania są straty z powodu zmniejszenia zatrudnienia w polskich firmach.

 

*wyliczenia oparto na następujących założeniach:

Do platform VoD i SMART TV nie objętych obowiązkiem ustawy zmigruje 15% klientów. Klient, który zrezygnuje dzisiaj z usług płatnej telewizji i zmigruje do platform, opłaca rachunek miesięczny w wysokości średnio 30 zł. Operator tv płatnej opłaca z tego tytułu 30% podatków (VAT, dochodowy, podatki pośrednie).

15% klientów x 9 mln abonentów  x 30 zł x 30% podatki x 12 m-cy = 145,8 mln zł (zmniejszenie wpływów do Skarbu Państwa z tytułu podatków od telewizji kablowych i satelitarnych).

Ponadto operatorzy tv kablowej płacą ok. 6% łącznych opłat z tytułu wpłat na PISF i prawa autorskie i pokrewne:

15% klientów x 9 mln abonentów  x 30 zł x  6%  x 12 m-cy = 29,16 mln zł (zmniejszenie wpłat na PISF oraz prawa autorskie i pokrewne).

 

 


Do pobrania: Oświadczenie Mediakom w sprawie noweli ustawy abonamentowej