— Odpowiedź przewodniczącego KRRiT w sprawie Białej Księgi

W maju br. opublikowaliśmy w mediach „Białą księgę” z postulatami mającymi usprawnić naszą codzienną działalność. Biała księga została wysłana do właściwych urzędów, odpowiedzialnych za poszczególne działy. Dwa z postulatów adresowane były do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które brzmiały następująco:

„8. Likwidacja obowiązku rejestracji programów telewizyjnych w rejestrze Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to absolutnie zbędny relikt lat 90-tych poprzedniego wieku, powodujący niepotrzebne koszty nie tylko dla operatorów, ale także dla Skarbu Państwa.
9. Likwidacja tych obowiązków nakładanych na remitentów kablowych, które nie są nakładane na remitentów satelitarnych, naziemnych i IP.”

W dniu 21 czerwca br. otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną z upoważnienia Przewodniczącego KRRiT przez Z-cę Przewodniczącego KRRiT, Pana Witolda Grabosia.

Materiał dostępny jest wyłącznie dla Członków Mediakom. Prosimy o zalogowanie się – tutaj.