Odpowiedź GUS na stanowisko KIGEiT, PIIT, PIKE oraz KIKE

Poniżej znajduje się kopia odpowiedzi Prezesa GUS na stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wobec pisma Prezesa GUS dot. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 oraz na pismo Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej ws. obowiązku przekazywania danych abonentów przez operatorów telekomunikacyjnych do GUS.

Odpowiedź GUS