Prezes Zarządu

Krzysztof Kacprowicz

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Nowicki

Członek Zarządu

Ryszard Młynarczyk

Członek komisji rewizyjnej

Darosław Łakomski

Członek komisji rewizyjnej

Adrian Olszewski

Członek komisji rewizyjnej

Adam Przybyłowski Jr.