Siłą Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom są jego członkowie. To dzięki i na rzecz zrzeszonych w naszej organizacji operatorów działamy. Poznaj bliżej firmy tworzące Mediakom.