• Zmiany w Zarządzie ZPMEiT Mediakom

    8 stycznia 2014 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Mediakomu, doszło do zmiany w składzie zarządu.    Dotychczas sprawującego funkcję członka......