— Nowy obowiązek badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

Wchodzi w życie nowy obowiązek, wprowadzony rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Nowelizacja ta  opublikowana została w dzienniku ustaw 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1567), które weszło w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia – a więc 29 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z tą nowelizacją operatorzy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych mają obowiązek przekazywania danych adresowych (adres do korespondencji oraz adres zamieszkania) i terytorialnych o abonentach – dwukrotnie w ciągu roku:

  • do  do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r.,
  • do  do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r.

 

Ponieważ rozporządzenie weszło w życie 29 sierpnia, a termin na przekazanie danych upływał 30 sierpnia, wynikało z tego, że operatorzy mieli 1 dzień na przekazanie danych.

Jednak 30 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował informację dla operatorów usług telekomunikacyjnych ws. przekazywania danych do GUS, w którym wskazał, że w sprawach technicznych i organizacyjnych oraz określenia możliwego terminu przekazania danych, zostanie nawiązany bezpośredni kontakt roboczy przez przedstawicieli Centrum Informatyki Statystycznej GUS z poszczególnymi operatorami, w terminie nie później niż do 5 września br. https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-operatorow-uslug-telekomunikacyjnych-ws-przekazywania-danych-do-gus,257,1.html

Ponadto z doniesień prasowych wynika, że GUS nie posiada jeszcze narzędzia do gromadzenia danych, więc trwają prace organizacyjne. O dalszej konieczności realizacji nowego obowiązku będziemy informować w korespondencji mailowej.