— Nowy dyrektor Biura ZPMEiT Mediakom

Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji została podjęta uchwała o powołaniu Dyrektora Biura ZPMEiT Mediakom.
Na to stanowisko została powołana Pani Hanna Mathia.