Mediakom: kablówki inwestują w światłowody

Możliwości, jaka stwarza Program Operacyjny Polska Cyfrowa, wymiana programów lokalnych w sieciach kablowych, inwestowanie w technologie światłowodowe – to tematy, które poruszali uczestnicy konferencji Ostródzie zorganizowanej przez Zarząd Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom.

Mediakom zrzesza średnie i mniejsze sieci kablowe z całej Polski, które dostrzegają realne korzyści ze współpracy miedzy sobą. Jedną z naturalnych płaszczyzn takiej kooperacji jest wymiana produkowanych przez te telewizje programów. – Programy lokalne przygotowywana przez sieci kablowe zrzeszone w Mediakomie docierają do 1,1 mln mieszkańców Polski. Większość sieci nadaje całodobowo w HD, prowadzi programy na żywo i realizuje transmisje z mszy świętej – mówił Jerzy Nowicki z Mediakom.

Wiele treści ma charakter uniwersalny, np. pokazuje atrakcje jakiegoś regionu i mogą być wykorzystane przez inne zrzeszone kablówki. Dlatego Mediakom planuje m.in. uruchomienie serwera FTP do wymiany materiałów filmowych. Zamierza też zorganizować cykl szkoleń z zakresu montażu czy produkcji filmowej.

To dla sieci kablowych ważne zważywszy, że coraz szerzej z ofertą telewizyjną wchodzą lokalni ISP. Mówił o tym m.in. Mariusz Filipiak, prezes Evio. – Już w ubiegłym roku zauważyliśmy, że mamy coraz więcej klientów z tego segmentu staje się naszymi klientami. W tym roku możemy mówić o prawdziwym boomie – powiedział Mariusz Filipiak. Operatorzy ISP kupują od Evio zarówno dekodery, jak i kontent i sygnał. – W sumie łącznie na rynek dostarczyliśmy 45 tys. urządzeń dla ponad 150 operatorów – mówił Mariusz Filipiak. Evio oferuje obecnie dostęp do 360 kanałów telewizyjnych.

Z drugiej strony sieci kablowe coraz odważniej inwestują w technologie FTTx, odchodząc od HFC.

Dariusz Dmitruk z telewizji kablowej Dipol w Białymstoku powiedział, że jego firma inwestuje w technologie FTTH od czterech lat. – Wszystkie nowe inwestycje prowadzimy już w tej technologii i 20 proc. naszych abonentów korzysta z naszych usług przez światłowód – mówił Dariusz Dmitruk.  – My inwestujemy w FTTH od 2010 roku i mamy 6 tys. abonentów korzystających z tej technologii, a w tym roku ich liczba zwiększy się do 10 tys. – mówił Łukasz Hetman z Asta-Net.

Przedstawiciele operatorów kablowych, biorący udział w dyskusji na konferencji, zgodnie podkreślali, że jest to rozwiązanie tańsze i łatwiejsze w utrzymaniu niż DOCIS. – Oczywiście przed taką inwestycją trzeba pokonać barierę mentalną, bo dla sieci kablowych to coś stosunkowo nowego. Przez lata rozwijały swe sieci w innej technologii DOCIS, o której wiedzą wszystko. Do inwestycji w GPON trzeba się przygotować. W naszym przypadku trwało to rok – mówił Dariusz Dmitruk.

– Klientów generalnie nie interesuje technologia, a usługa. Jednak jest coraz większa grupa osób, która jest zainteresowana nie tylko ściganiem materiałów z sieci, ale ich wysyłaniem. Zależy im wiec, by ich łącze charakteryzowało się odpowiednią przepływnością nie tylko w dół, ale i w górę. W tym zakresie FTTH i GPON dają nieporównywalnie większe możlwości – podkreślał Paweł Krajnik z sieci Eltronik z Brodnicy.
Dziś operatorzy kablowi, którzy inwestują w światłowody w większości przypadków decydują się na utrzymywanie dwóch technologii – GPON i DOCIS. – Czasami powody są banale, bo klient nie chce, by mu wiercono dziurę w ścianie i woli pozostać przy tym co ma. To musimy uwzględniać – mówił Wiesław Markiewicz z Gawexu.

Przedstawiciele liczą, że w dalszych inwestycjach w FTTH pomogą im środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Urszula Pomierna z Wydziału Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa zapewniała uczestników konferencji, że konkurs na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie ogłoszony we wrześniu. – Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne, przy czym trzy będą punktowane – mówiła Urszula Pomierna.

Łącznie do zdobycia będzie 305 punktów, przy czym maksymalnie do100 punktów będzie można otrzymać za minimalizację wkładu publicznego, 5 punktów za doświadczenie w realizacji projektów budowy sieci i do 200 punktów za zwiększenie dla danego obszaru wskaźnika pokrycia siecią.

– Operator będzie mógł składać kilka wniosków na różne obszary, ale łączna kwota dofinansowanie nie będzie mogła przekroczyć 25 ml zł. Gdy tak niestanie będzie musiał zrezygnować z któregoś z projektów –- mówiła Urszula Pomierna.
Joanna Antczak, z Departamentu Zarządzania Danymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej poinformowała, że urząd jest w takcie grupowania obszarów inwestycyjnych do konkursu POPC.

– Operatorom planującym udział w konkursie zostaną przedstawione dane adresowe budynków do inwestycji oraz ich współrzędne geograficzne – mówiła Joanna Antczak. Dodała, że UKE będzie się starał, by obszary do inwestycji o wartości 5-10 mln zł mieściły się w granicach administracyjnych powiatów, choć być może nie w każdym przypadku to będzie możliwe. – Na pewno jednak będą musiały zamykać sie w jednym województwie, ze względu choćby na to, że w Mazowieckiem dozwolony jest niższy poziom dofinansowania – mówiła Joanna Antczak.

Przedstawiając obszary inwestycyjne UKE nie będzie operatorom sugerował trasowania sieci, choć robi to na swój użytek, obliczając opłacalność inwestycji do modelu kosztowo-popytowego.

Artykuł został przedrukowany ze strony Polska Szerokopasmowa, autorem tekstu jest Marek Jaślan.