Małe kablówki: możemy zrezygnować z kanałów TVP, wskutek nowelizacji abonamentu tracimy klientów – Wirtualnemedia.pl

Zarząd związku Mediakom, zrzeszającego głównie małe i średnie sieci kablowe, poinformował, że zlecił analizę prawną dotyczącą możliwości wyłączenia stacji Telewizji Polskiej z ofert dostawców, w związku z nowelizacją przepisów o abonamencie RTV. – Nasi abonenci są przeświadczeni, że ustawa już weszła i za chwilę przekażemy ich dane osobowe Poczcie Polskiej, a w ich domach pojawią się kontrolerzy – mówi Krzysztof Kacprowicz, prezes Mediakomu.

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom poinformował, że wielu klientów sieci kablowych zrzeszonych w tej organizacji zwraca się z formalnymi wnioskami o wyłączenie kanałów Telewizji Polskiej z pakietów, z których korzystają. Dlaczego Mediakom zlecił analizę prawną w tej sprawie. – Na pytanie zdefiniowane następująco: „Czy możliwe jest wypowiedzenie umów na reemisję programów TVP, a w dalszej konsekwencji wyłączenie programów tego nadawcy z ofert operatorów telewizji płatnej?” – otrzymaliśmy odpowiedź twierdzącą z zastrzeżeniem, że w stosunku do programów: TVP HD, TVP Info, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP ABC, TVP Rozrywka, TVP Seriale należy zachować tryb wypowiedzenia umów określony w umowach zawieranych pomiędzy TVP SA a operatorami – opisał Mediakom w komunikacie przesłanym portalowi Wirtualnemedia.pl.

Klienci płatnej tv mają powszechnie płacić abonament Wnioski od klientów kablówek są związane z rządowym projektem nowelizacji ustawy abonamentowe, który właśnie trafił do Sejmu. Zgodnie z nowymi przepisami sieci kablowe i platformy cyfrowe mają przekazywać Poczcie Polskiej – która odpowiada za pobór abonamentu radiowo-telewizyjnego – podstawowe dane swoich klientów (imię i nazwisko, adres zamieszkania i korzystania z usługi, PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość, data zawarcia umowy) oraz informować ich o obowiązku rejestrowania telewizorów i udostępniać stosowne formularze. Zaraz po wejściu w życie nowelizacji dostawcy mają przekazać Poczcie Polskiej pełne bazy swoich klientów, a potem informacje o nowych umowach. Dzięki temu Poczta będzie mogła weryfikować, którzy użytkownicy płatnej telewizji zarejestrowali odbiorniki i płacą abonament. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oczekuje, że dzięki nowelizacji tę daninę zacznie regulować ok. 80 proc. klientów kablówek i platform cyfrowych, co da rocznie dodatkowe 700-800 mln zł. Jednocześnie mają zostać umorzone zaległości osobom, które w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów opłacą abonament za minimum pół roku z góry.

Dostawcy będą wynagradzani, ale też grożą im kary

Operatorzy za prace wynikające z nowelizacji mają otrzymywać zwrot kosztów plus 6-10 proc. jako zysk. Ostateczną wysokość wynagrodzenia ustali Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Z drugiej strony jeśli dostawca nie przekaże Poczcie Polskiej pełnej bazy swoich klientów, KRRiT może nałożyć na niego karę wynoszącą maksymalnie 5 proc. jego wpływów z poprzedniego roku (lub maksymalnie 500 tys. zł, jeśli firma nie działała przez cały rok). Jeżeli natomiast nie przekaże informacji o nowym kliencie lub jego zgłoszenia o posiadaniu telewizora, każdorazowo zapłaci 500 zł kary.

Źródło: Powyższy tekst został przedrukowany ze strony Wirtualnemedia.pl. Pełen artykuł dostępny jest tutaj